RateBeer

Top Rated Sake


Score Count Style
1Ginga Shizuku (Divine Droplets) Junmai Daiginjo Sake 3.7779SakÚ - Daiginjo
2Yuki No Bōsha (Cabin in the Snow) Junmai Ginjo Sake 3.7128SakÚ - Ginjo
3Yaegaki Mu (Nothingness) Junmai Daiginjo Sake 3.6813SakÚ - Daiginjo
4Kanbara (Bride of the Fox) Junmai Ginjo Sake 3.617SakÚ - Ginjo
5Dassai Junmai Daiginjo 50 Sake 3.5934SakÚ - Daiginjo
6Wakatake Onikoroshi (Demon Slayer) Junmai Daiginjo Sake 3.5814SakÚ - Daiginjo
7Kubota Manju (Millions of Celebrations) Sake 3.5511SakÚ - Daiginjo
8Hanahato (Flowers and Birds) Kijoshu (Dessert) Sake 3.5137SakÚ - Koshu
9Kikusakari Gekkakow Ultra-Premium Daiginjo Sake 3.520SakÚ - Daiginjo
10Momokawa G Joy Junmai Ginjo Genshu Sake 3.4849SakÚ - Genshu
11Hakutsuru (White Crane) Sayuri Nigori Sake 3.4872SakÚ - Nigori
12moto-i Junmai Ginjo Yamahai Sake 3.485SakÚ - Ginjo
13Tedorigawa Iki Na Onna "Lady Luck" Junmai Daiginjo Sake 3.483SakÚ - Daiginjo
14Kikusakari Kurahibiki Daiginjo Sake 3.4717SakÚ - Daiginjo
15Ozeki (Champion) Osakaya Chobei Daiginjo Sake 3.4618SakÚ - Daiginjo
16Osake Junmai Nama Nigori Sake 3.4510SakÚ - Nigori
17Otokoyama (Mans Mountain) Naturally Pure Junmai Daiginjo Sake 3.434SakÚ - Daiginjo
18Arimitsu Shuzo Akitora "So" Junmai Ginjo Sake 3.4315SakÚ - NamasakÚ
19Hakkaisan Junmai Ginjo Sake 3.4313SakÚ - Ginjo
20Hakutsuru (White Crane) Premium Junmai Daiginjo Sake 3.4213SakÚ - Daiginjo
21Ichinokura Taru Sake 3.4210SakÚ - Taru
22Dassai Happo Nigorizake 50 Sparkling Sake  3.4116SakÚ - Nigori
23Kamoizumi Komekome (Happy Bride) Junmai Sake 3.419SakÚ - Junmai
24Suishin Shugetsu Junmai Daiginjo Sake 3.412SakÚ - Daiginjo
25Tamanohikari Bizen-Omachi (Super Premium Ginjo) Sake 3.421SakÚ - Daiginjo
26Dewazakura (Green Ridge) "Tenth Degree" Izumi Judan Ginjo Sake 3.395SakÚ - Ginjo
27Rihaku (Wandering Poet) Junmai Ginjo Chotokusen Sake 3.3840SakÚ - Ginjo
28Kikusakari Asamurasaki (Morning Purple) Sake 3.3732SakÚ - Daiginjo
29Tozai Snow Maiden Junmai Nigori Sake 3.3745SakÚ - Nigori
30Kikusakari Kurakagami (Mirror of Sake) Daiginjo Sake 3.3519SakÚ - Daiginjo
31Rokkasen (One Moment A Dream) Hitotoki Junmai Sake 3.354SakÚ - Nigori
32Tenzan (Heavens Mountain) Junmai Genshu Sake 3.3528SakÚ - Genshu
33Minogawa Koshino-Omachi Daiginjo Sake 3.357SakÚ - Daiginjo
34Kamotsuru Tokusei Gold Daiginjo Sake 3.345SakÚ - Daiginjo
35Osake Junmai Sparkling Sake 3.349SakÚ - Junmai
36Fukumitsuya Momotose  3.332SakÚ - Junmai
37Kaika Kazeno Ichirin (Flower of the Wind) Junmai Ginjo Sake 3.334SakÚ - Ginjo
38moto-i Junmai Yamahai Genshu Nama 3.336SakÚ - Genshu
39Born Tsuya Junmai Daigonjo Sake 3.336SakÚ - Daiginjo
40Ichishima Oumon Ginnoyorokobi Competition Daiginjo Sake 3.336SakÚ - Daiginjo
41Kozaemon Miyama Nishiki Tokubetsu Junmai Sake 3.3311SakÚ - Tokubetsu
42Harushika (Spring Deer) Tokimeki Happo Junmai Sake 3.324SakÚ - Junmai
43Dassai Junmai Daiginjo 2 Wari 3 Bu Sake 3.329SakÚ - Daiginjo
44Poochi-Poochi Nigori Sake 3.3111SakÚ - Nigori
45Mineno Hakubai (White Blossom on the Hill) Junmai Ginjo Sake 3.315SakÚ - Ginjo
46Osake Junmai Nama Sake 3.3110SakÚ - Junmai
47Shirataki Sake 3.34SakÚ - Junmai
48Akashi-Tai Daiginjo Sake 3.38SakÚ - Daiginjo
49moto-i Junmai Nama Ginjo 1801 Sake 3.38SakÚ - Ginjo
50Momokawa (Japan) Nigori Genshu Sake 3.314SakÚ - Nigori