NameABVAddedAvgPctl%Style%#
White Star Afro-dizzy-sack (retired) 9.28/10/2007Rate 1.998
White Star Battleaxe (retired) 4.66/2/2004Rate 2.325
White Star Best Bitter (retired) 3.58/9/2005Rate 2.535
White Star Black Panther (retired) 4.44/1/2005Rate 3.068
White Star Capstan Full Strength (retired) 6.05/2/2004Rate 2.6823616
White Star Crafty Shag (retired) 4.18/9/2005Rate 2.53184711
White Star Dark Destroyer (retired) 4.712/6/2004Rate 3.08523222
White Star Frostbite (retired) 4.52/22/2005Rate 2.325
White Star Majestic (retired) 4.24/4/2004Rate 2.62231013
White Star Royal Standard (retired) 4.311/1/2004Rate 2.51859
White Star Starlight (retired) 5.02/23/2004Rate 2.7929713
White Star Steamer (retired) 5.010/21/2005Rate 2.172
White Star Titan (retired) 4.26/25/2015Rate 0
White Star U.X.B (retired) 3.84/17/2004Rate 2.62201113
NameLocation
..
Incorrect info? Send a correction