Print Custom Set Of Shelftags

print customized shelf tag set8/6/2016Wye Valley Samba Ale
7/27/2016Wye Valley Daisy Duke
7/27/2016Wye Valley 1985 Lager
7/27/2016Wye Valley The Hopfather
10/12/2015Wye Valley Dorothy Goodbody’s Autumn Devil
10/12/2015Wye Valley Butty Bach