Print Custom Set Of Shelftags

print customized shelf tag set1/13/2014Milton Pegasus
7/7/2013Milton Marcus Aurelius
7/7/2013White Horse Bitter (Cask)
7/7/2013Moravka Premium
7/7/2013Milton Nero
7/6/2013Milestone Lionheart
7/6/2013Milton Tiki
7/6/2013Milton Sparta