Print Custom Set Of Shelftags

print customized shelf tag set1/15/2016Ottos Cork & Cage Series #9: Gestin
1/15/2016Otto’s PAPA
1/15/2016Otto’s Cork & Cage Series #6 - Cornucopia
10/6/2015Ottos Night Owl Coffee Stout
4/29/2015Ottos Red Mo Ale
4/29/2015Ottos Abbey Tripel
4/6/2015Ottos Black Mo Stout
4/4/2015Ottos Double D IPA
4/4/2015Ottos Mt. Nittany Pale Ale
4/4/2015Ottos Slab Cabin IPA
4/4/2015Ottos Baltic Porter