Home > Beers > Dugges Idjit! >

Send Us A Correction For

Dugges Idjit!


Brewer: Dugges Bryggeri
Style: Imperial Stout
Alcohol Content: 9.5%
Seasonal: No

Description:
En "Imperial Stout" med potens. Svart som natten och stark som synden, framkallar den kraftiga känslor och värmer hjärtan. Kan med fördel användas för att bota kallt sinnelag. Öltypen har "testats kliniskt" i Ryssland sedan Katarina den storas tid.

Correction Information
Please indicate your correction:

Please report the problem in detail below:


Your email address for questions, clarification