RateBeer
Home > Beers >

send us a correction for:RateBeer.com -- Correct Eskilstuna Fristadens Stolta Imperial StoutEskilstuna Fristadens Stolta Imperial Stout


Description:
Now sold as "Eskilstuna Imperial Stout".

Specialöl värd att lagra

Genom ett riksdagsbeslut 1771 grundades Eskilstuna Fristad, Sveriges första fristad. I Fristaden skulle ”småföretagare” som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling, fritt få etablera sig och bedriva sin verksamhet fria från skråtvång och tullavgifter.

I modern tid har Eskilstuna kommun knutit an till historien genom att anta en vision om den "stolta fristaden". Eskilstuna Ölkultur ansluter gärna till Eskilstunas vision för framtiden.
Brewer: Eskilstuna Ölkultur
Style: Imperial Stout
Alcohol Content: 9%
Seasonal: No


Correction Information
Please correct the following information about this beer:

Incorrect Name
Incorrect/Update Description
Incorrect Brewer
Incorrect Style
Incorrect Alcohol Content
Incorrect/Update Seasonal Information
Other Problem (fill in box below)


Please report the problem in detail below:


Your Email Address to contact in case of clarificationCopyright © 2000-2017,
RateBeer LLC. All rights
reserved.
about us
About RateBeer
FAQ
Feedback?
New Beers
add
Advanced Search
Add A Beer
Add A Brewer
Add A Place
membership
Log In
Edit Personal Info
Premium Membership
Your Messages
the best
100 Beer Club
The Top 50