Home > Beers > Närke Fimbulvinter >

Send Us A Correction For

Närke Fimbulvinter


Brewer: Närke Kulturbryggeri
Style: Gotlandsdricke/ Koduõlu/ Sahti
Alcohol Content: 10%
Seasonal: No

Description:
I väntan på Ragnarök!
"En tid kommer, då detta världsallt och naturen själf skola vara slocknade. Och liksom det funnits väldiga mänskliga riken och herredömen, af hvilkas underbara, en gång allbekanta öden inte tecken, intet rykte nu något förtäljer, så skall det komma en tid, då det ej finns ett spår mer, och som förtäljer om vår värld och dess vilda öden och lidanden. Endast öde tystnad och väldig ro skola uppfylla det oändliga rummet. Så skall alltets lif förgås och upplösa sig med sin fruktansvärda gåta, af ingen förklarad, af ingen begripen."
Giacomo Leopardi, 1798-1837

Stark vintervärmare, 10.0%, smaksatt med enris och honung.

Correction Information
Please indicate your correction:

Please report the problem in detail below:


Your email address for questions, clarification