Home > Beers > Kinn Bøvelen >

Send Us A Correction For

Kinn Bøvelen


Brewer: Kinn Bryggeri
Style: Abbey Tripel
Alcohol Content: 9%
Seasonal: No

Description:
Som etiketten antydar er Bøvelen eit øl ein bør behandle med respekt. Vi har sett på korleis munkane i Trappist-ordenen i Belgia bryggjer og henta inspirasjon frå dei. Trass i alkoholstyrken er Bøvelen eit svært lettdrikkeleg øl.
Ein god belgisk trippel er kjenneteikna av ein gylden farge, balanserte ”belgiske” smakar, eit friskt humlepreg og berre ein tanke sødme i avslutninga. Og alkoholen skal være godt skjult under det heile.
Mat: Modne ostar, smakskraftig sjømat eller som oppstivar føre måltidet.

Previously brewed at 9.5% ABV.

Correction Information
Please indicate your correction:

Please report the problem in detail below:


Your email address for questions, clarification