Home > Beers > Dugges Provbrygd 4-2007 - OBBB >

Send Us A Correction For

Dugges Provbrygd 4-2007 - OBBB


Brewer: Dugges Bryggeri
Style: Bitter
Alcohol Content: 3.8%
Seasonal: No

Description:
(Ordinary Brown Bastard Bitter) För mörk för att vara en Ordinary Bitter och för låg vol% för att vara en Brown Ale
...but a tasty bastard.

Correction Information
Please indicate your correction:

Please report the problem in detail below:


Your email address for questions, clarification