Home > Beers > Rinkuškiai Sambariu Alus 8% >

Send Us A Correction For

Rinkuškiai Sambariu Alus 8%


Brewer: Rinkuškiai
Style: Traditional Ale
Alcohol Content: 8%
Seasonal: No

Description:
Etnologų nuomone Šiaurės Lietuvoje sambariais vadinta šventė, kurios metu buvo geriamas alus, padarytas iš žmonių sudėtų miežių. Kaimas tiksliai nutardavo kiek ,,pilti sambarių” (t.y. kiek miežių sunešti salyklui). Sambariai suburdavo visus sodžiaus žmones, nepriklausomai nuo amžiaus ir socialinės padėties. Gėlėmis, vainikais išpuošdavo trobos vidų, kiemą, sodą, pasikviesdavo muzikantų ir prasidėdavo šventė. Dienų rūpesčiai darbas, vargas, pareigos buvo atidedami į šalį, užmirštami.
Apibendrinant sambarius galima pacituoti istoriko J. Jurginio žodžius: ,,Dabar sunku pasakyti, ar sambariai ir ilgės buvo susijusios su pagonybe, tačiau visai aišku, kad svarbiausias jų tikslas buvo ne religinis, o visuomeninis, viena iš kaimynų bendravimo formų, turinti ilgą praeitį”.

"Sambariu Beer"
In the old times, „Sambariu“ beer was believed to bring better barley after the sowing of grain. During this ritual, all the people would bring their own barley and contribute to brewing „Sambariu“ beer. After the beer was brewed, village people gathered in a house decorated with flowers, they listened to the music, danced and drank beer.

Correction Information
Please indicate your correction:

Please report the problem in detail below:


Your email address for questions, clarification