Home > Beers > Dugges Brandmästare Andréns Törstsläckare 4% >

Send Us A Correction For

Dugges Brandmästare Andréns Törstsläckare 4%


Brewer: Dugges Bryggeri
Style: Bitter
Alcohol Content: 4%
Seasonal: Summer

Description:
Brandmästare Andrén släcker sin semestertörst med denna lätta sommarbitter. Den frisk Simcoehumlen ger tröst och kan få de tyngsta regnmolnen att skingras...

Correction Information
Please indicate your correction:

Please report the problem in detail below:


Your email address for questions, clarification