Pivotéka Beroun
No Longer In Business


Create a free account to edit and upload images.
Add Event

58
  • AMBIANCE 3/5
  • SERVICE 5/10
  • SELECTION 9/15
  • FOOD N/A
  • VALUE 6/10
  • OVERALL 12/20
Jamedra  (24) Hostivice, Czech Republic | October 7, 2013
Pivotéka má opravdu slušný výbìr èeských piv, avšak byl bych rád za solidnìjší nabídku zahranièních. Za zmínku by stála piva z pivovarù Fuller’s, Greene King, Matuška, Kocour ajn. Obsluha je pøíjemná a ceny jsou pøíznivé.

Review This Place


What's Your Opinion?
Add your reviewPrint Travel Map