Sörmanufaktura - Sörspecialista
No Longer In Business

Ganz u. 6.
Budapest, Hungary 1027
Mon:12-7:00 PM, tue-thu 12-10:00 PM, fri-sat 12-11:00 PM

Taps: 6 | Bottles: 100
Create a free account to edit and upload images.
Add Event

62
 • AMBIANCE 3/5
 • SERVICE 7/10
 • SELECTION 9/15
 • FOOD N/A
 • VALUE N/A
 • OVERALL 12/20
Baro  (149) Moscow, Russia | December 15, 2015
72
 • AMBIANCE 3/5
 • SERVICE 7/10
 • SELECTION 11/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 6/10
 • OVERALL 15/20
Cristobal37  (79) Tustin, California | October 5, 2015| Updated December 22, 2015
A small cellar bar with a nice outdoor seating section. 4-6 taps and a large fridge. They tend to support a handful of average Hungarian micro brews and randomly feature intl. craft breweries. Occasionally they come through with some exciting imports. I go because they often carry the German beers I want which are often unavailable anywhere else in Hungary. Service depends on the bartender. Sometimes great, other times not too friendly.
92
 • AMBIANCE 4/5
 • SERVICE 10/10
 • SELECTION 14/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 8/10
 • OVERALL 18/20
SeniorZozo  (32) Budapest, Hungary | June 22, 2015
70
 • AMBIANCE 4/5
 • SERVICE 9/10
 • SELECTION 7/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 7/10
 • OVERALL 15/20
SzopPiwosz  (5) , | September 7, 2014
Pod wzglêdem wielko¶ci lokal przypomina³ mi warszawsk± Gor±czkê Z³ota, w ¶rodku ciasnego, klimatycznie przykurzonego lokalu znajduje siê miejsce dla góra kilkunastu osób. Kilka dodatkowych miejsc znajduje siê przy barze, sprytnie u³o¿onym na planie kwadratu, co daje dwie lady. Jest nieco przyt³aczaj±co - prawie ka¿dy centymetr wolnego miejsca na pó³kach i pó³eczkach zajmuj± puste i pe³ne butelki, a tak¿e rozmaite szk³o. Jednak przyja¼nie nastawiona obs³uga i poka¼ny repertuar lokalnego piwska powoduj± przekucie tego wra¿enia w poczucie przytulno¶ci. Nieco wiêcej oddechu z³apiemy na zewn±trz - w otoczonym wysokim ¿ywop³otem "ogródku", znajduje siê kilka okr±g³ych, ¿eliwnych stolików, pomalowanych bia³± farb±, niczym w babcinym ogródku.
66
 • AMBIANCE 3/5
 • SERVICE 4/10
 • SELECTION 12/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 8/10
 • OVERALL 14/20
forse  (17) , Hungary | July 30, 2014
Small place in Buda with a good selection of German beers. Nowadays they sell some special Dutch or Austrian craft ones. As I like German beers, sometimes I can find here some rarities. Nice option if you tried almost the whole good beer bars in Budapest.
34
 • AMBIANCE 2/5
 • SERVICE 5/10
 • SELECTION 6/15
 • FOOD 1/10
 • VALUE 3/10
 • OVERALL 4/20
seritomi  (3) Budapest, Hungary | May 12, 2014| Updated February 16, 2015
94
 • AMBIANCE 5/5
 • SERVICE 9/10
 • SELECTION 13/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 9/10
 • OVERALL 20/20
kornel421  (2) , Hungary | March 6, 2014
82
 • AMBIANCE 3/5
 • SERVICE 8/10
 • SELECTION 13/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 8/10
 • OVERALL 17/20
ogreface  (2) Budapest, Hungary | September 2, 2013
Maga a helyiség egy kicsit "lelakott", viszont van egy kis kerthelyisége, ami jó időben igen kellemes. Régebben főleg német és osztrák sörökre specializálta magát, mára viszont egyre több fajta sör kapható náluk, a világ számos tájáról és számos magyar kisüzemi is kapható már náluk. Erősen ajánlott hely.
72
 • AMBIANCE 4/5
 • SERVICE 7/10
 • SELECTION 10/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 7/10
 • OVERALL 15/20
aronvarga  (21) Budapest, Hungary | July 6, 2013
Very small place with wide type of beers.
62
 • AMBIANCE 2/5
 • SERVICE 8/10
 • SELECTION 9/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 5/10
 • OVERALL 12/20
fantti  (95) , Finland | June 9, 2013
Small and little unclean looking place near Margit bridge. Beautiful and peaceful terrace. There is also possibility to buy beers to go. Selection of around 100 beers around the world.

Review This Place


What's Your Opinion?
Add your review


Checked In

Print Travel Map