Split Beer Guide bar

Leopold’s Delicatessen Bar


 bottle shop

Regina del Formaggio


 bar

Pivarij Pecado

16-24

 bar

To Je To Caffe

7-3

 bar

Sanctuary Bar

Mon-Thu 8-24, Fri-Sat 8-1, Sun 12-24

 bar

KoBaje

Mon-Fri 10-24, Sat-Sun 17-24

 grocery store

Ivana Trgovina (Mali Dućan Matejuška)

Mon-Thu 7-1, Fri-Sat 7-3, Sun 7-22

 bar

Caffe Bar Drama

Mon-Thu 8-24, Fri-Sat 8-1

 brewery

LAB Split


 grocery store

Victa 5 (Velebitska)

7-23

 bar

Fabrique


 bar

Na Kantunu


 bar

Mad Dog

08:00-24:00


Now Out of Business