Brann A Beer Guide: Your Brann A guide to beer, beer bars, breweries and brewpubs

Latest reviews from Brann A

48 /100 BRANNÁ 56
“Lokal przy minibrowarze. W centrum miasteczka, przyjemny wystrój. Ceny jedzenia raczej do¶æ wysokie (np. hermelin nakladany, dwa ma³e kawa³ki - 68 koron), ale smaczne. Na minus - obs³uga przynios³a nie to jedzenie, które inni zamówili, mimo, ¿e je sobie powtarza³a: to wynik g³upiego zwyczaju zapamiêtywania w g³owie, a nie na kartce. Niestety - wybór piwa ¿aden: tylko jeden rodzaj lanego, mimo, ¿e smacznego. Trochê to dziwne, ¿e wszystko wysz³o.“
Pudelek 2057 days ago
Add New Place

Show Map

Print All Places