Kladno Beer Guide: Your Kladno guide to beer, beer bars, breweries and brewpubs

Latest reviews from Kladno

48 /100 ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 3230
“6 brews, none of which goes beyond ordinary.“
Sokolov 2496 days ago
12 /100 ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 3230
“Naprostá tragédie.Servírka neuměla pivo načepovat a protože jí pěnilo, tak načepovala do půllitru předem pivo a pak ho dolévala do dalších půllitrů, aby jí to odsýpalo. Výsledek naprostá katastrofa. Takhle prostě ne! Přitom pivo zakoupeném v úplastu na doma bylo velice slušné...“
Ruprecht_007 2732 days ago
68 /100 ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 3230
“Interiér hospody pùsobí vcelku pøíjemnì, je spíše modernìjšího rázu. Obsluha byla pøi mích nìkolikerých návštìvách vždy pøíjemná a vstøícná, zároveò je i rychlá. Pivo je velmi dobré, chu ani aroma není narušováno vnìjšími vlivy, pivo má vždy míru a sklenice jsou prùmìrnì dobøe vymyté, pivo hùøe kroužkuje. Ceny jsou velmi pøíznivé. Jeden z mích oblíbených lokálù.“
Jamedra 3028 days ago
Add New Place

Show Map

Print All Places