Austrian Shop

Bottles: 65
Create a free account for these features:
Add Event

52
  • AMBIANCE 2/5
  • SERVICE 5/10
  • SELECTION 8/15
  • FOOD 4/10
  • VALUE 6/10
  • OVERALL 11/20
Grzesiek79  (149) Radom, Poland | February 25, 2013
Doœæ dobry sklep z Austrii. Kiedyœ mieli siedzibê w Wiedniu. Mi³y i szybki kontakt, Samichlausa mo¿na z kilku roczników kupiæ, o ile siê dogadamy. Ceny s¹ doœæ spore, przesy³ka jakiœ czas temu tak¿e mocno zdro¿a³a. Wybór samych praktycznie piw z Austrii i tych masowych i regionalnych. Ok 10 pozycji zagranicznych, ale g³ównie standardy niemieckie. W tym markecie mo¿na nabyœ prawie wszystko co dobre z Austrii: s³odycze, przetwory, destylaty, wina itp.

Review This Place


What's Your Opinion?
Add your review


Checked In

Print Travel Map