Eskilstuna Fristadens Stolta Imperial Stout

 
Also known as Eskilstuna Imperial Stout
Commercial description
Now sold as "Eskilstuna Imperial Stout".

Specialöl värd att lagra

Genom ett riksdagsbeslut 1771 grundades Eskilstuna Fristad, Sveriges första fristad. I Fristaden skulle ”småföretagare” som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling, fritt få etablera sig och bedriva sin verksamhet fria från skråtvång och tullavgifter.

I modern tid har Eskilstuna kommun knutit an till historien genom att anta en vision om den "stolta fristaden". Eskilstuna Ölkultur ansluter gärna till Eskilstunas vision för framtiden.
Proceed to the aliased beer...

Eskilstuna Imperial Stout

The brewer markets this same or near-same product by more than one names. This can be the result of a brewer distributing this beer under different names in different countries, or the brewer simply changing the name, but not the recipe at different points in time.