Lervig Art Collection Funky Moi Rye Saison

Brewed by Lervig Aktiebryggeri
Stavanger, Norway
6.5% · Saison · 68 Ratings · 45 IBU · Special Release ·
Rye Saison er en "farmhouse style" ale laget i tråd med århundrelange belgiske ølbryggertradisjoner. Bryggingen har skjedd uten filtrering eller pasteurisering, i stedet har ølet fermentert og modnet til perfeksjon i flasken. Opprinnelig ble saison-øl brygget for belgiske gårdsarbeidere som hadde krav på inntil 5 liter hver arbeidsdag. Ølet måtte være sterkt nok til å hindre at det ble ødelagt i den lange lagringsperioden, samtidig skulle det ikke gjøre arbeiderne ute av stand til å jobbe. Nyt smaken av godt håndverk! Ingredienser: Vann, byggmalt og rugmalt, Saaz, Cascade og Willamette humler, gjær. OG: 13 P & IBU 45

Aroma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Appearance 
1
2
3
4
5
Taste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Palate
1
2
3
4
5
Overall
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Score 
CommentsBeer Rating Assistance

Aroma is one of beer's most complex features. Aroma is propelled by lively CO2 and dampened by pillowy heads - especially nitrogen foam.

Malt
caramel bread hay cereal chocolate coffee nuts toast roasty

Hops
resin floral grass spruce citrus herbs

Yeast/Bacteria
dough barnyard cheese basement aromas leather earthy leaves

Other
alcohol banana bubblegum butterscotch clove cooked vegetables cough drop ginger licorice raisin rotten eggs soy sauce skunky smoke vanilla woody
Appearance is how a beer appeals to the eye and includes notes on color, the liquid's visual texture and the head -- the beer's foam top.

Color
pale golden amber orange red brown black

Liquid
clear hazy cloudy sparkling

Head
rocky frothy minimal white tan brown
Taste is what can be appreciated with the tongue. It's easy to mistake aromas for tastes -- the tongue only senses sweet, bitter, sour, salt and umami.

Sweet
light medium heavy

Bitter
light medium heavy

Sour
light medium heavy

Other
salty umami
The palate includes touch sensations on the lips, tongue, gums and roof of the mouth.

Body
light medium full

Texture
thin oily creamy sticky slick thick

Carbonation
fizzy lively average soft flat

Finish
astringent bitter abrupt long

Click the descriptors above to add them to your comments.