Also known as Sigtuna ESB (Extra Sigtuna Bitter)
Commercial description
SorbonX är inte en ”vanlig öl”, är en öl bryggd med omsorg, exklusivt och enbart för restaurang Sorbon i Bromma. Det är viktigt att betona att SorbonX inte är ytterligare en befintlig öl som fått en ny etikett. SorbonX är bryggd enligt restaurang Sorbons egna recept med noga utvalda ingredienser. Sigtuna Brygghus i Märsta, en bit från Arlanda flygplats är det bryggeri som fått i uppdrag att brygga SorbonX.
Proceed to the aliased beer...

Sigtuna ESB (Extra Sigtuna Bitter)

The brewer markets this same or near-same product by more than one names. This can be the result of a brewer distributing this beer under different names in different countries, or the brewer simply changing the name, but not the recipe at different points in time.