NameABVAddedScoreStyle%#
Bird Crow Funding 5.29/3/2018Rate 2.853210
Bird / Grutte Pier Fryskauw 7.510/18/2018Rate 3.244414
Bird / Bax Bier Festivalk
Brewed at Bax Bier
7.75/19/2018Rate 3.223216
Bird / Frontaal Barley Bird 103/4/2018Rate 3.343224
Bird / De Natte Gijt Gijtlijster 6.41/20/2018Rate 3.557524
Bird / Kees Mees Kees
Brewed at Brouwerij Kees
6.67/14/2018Rate 3.385121
Bird / Noordt Coolmees 4.15/1/2018Rate 3.071814
Bird / Stijl Zuiderzeearend
Brewed at Brouwerij Stijl
5.26/6/2018Rate 3.17829
Bird / Jonge Beer Drenthen 4.88/10/2018Rate 3.1449
Bird / Jopen Fazantisch
Brewed at Jopen
8.012/14/2018Rate 3.264313
Bird / Stapzwan Alohawk Funky Weizen
Brewed at Jopen
5.56/19/2018Rate 3.278511
Bird Apres Kievit
Brewed at Jopen
8.612/1/2018Rate 3.387413
Bird Captain Blackbird
Brewed at Jopen
101/4/2018Rate 3.675231
Bird Captain Blackbird BA Bowmore
Brewed at Jopen
106/19/2018Rate 3.634615
Bird Captain Blackbird BA Jamaican Rum
Brewed at Jopen
106/19/2018Rate 3.533213
Bird Datisandere Koekoek
Brewed at Jopen
5.63/20/2017Rate 3.34239
Bird Datsmaaktnaar Meerkoet
Brewed at Jopen
6.811/11/2016Rate 3.487662
Bird De Rumoerige Roodborst
Brewed at Jopen
5.81/13/2016Rate 3.629994
Bird Fuut Fieuw
Brewed at Jopen
4.66/25/2016Rate 3.458472
Bird Lekkerinde Kauw
Brewed at Jopen
7.08/30/2017Rate 3.298833
Bird Miss Scarecrow
Brewed at Jopen
7.510/31/2017Rate 3.348821
Bird Mr. Cacaotoe
Brewed at Jopen
7.53/20/2017Rate 3.579353
Bird Nog Eendje
Brewed at Jopen
6.03/20/2018Rate 3.349615
Bird Nognietnaar Huismus
Brewed at Jopen
6.49/12/2016Rate 3.589877
Bird Schuiminje Snor
Brewed at Jopen
5.26/23/2017Rate 3.238124
Bird Vink Heerlijk
Brewed at Jopen
6.26/23/2017Rate 3.487541
Bird Zwaanzinnig
Brewed at Jopen
4.53/27/2018Rate 3.318823
Bird / Oersoep Chick Magnet
Brewed at Oersoep
3.93/22/2018Rate 3.251815
Bird / Stanislaus Brewskovitch Thunderbird
Brewed at Rigtersbier
7.512/8/2018Rate 3.447714
Bird / Rock City Jimi Haandrix
Brewed at Rock City Beers
4.29/3/2018Rate 3.31909
NameLocation

Incorrect info? Send a correction
top raters