Godo Shusei Co. ,LTD.

Sake Producer
AOMORI Prefecture, Japan
This sake brewery is part of the Oenon Group (www.oenon.jp)
 
Follow Add Sake