Kaiapoi Brewery

Microbrewery
9A Peraki Street, Kaiapoi, New Zealand
9.00 - 5.30


 
Follow Add Beer