Pivovar U Kozlíků

Mayor: Quack-Duck (1) |
Create a free account for these features:
Add Event

68
 • AMBIANCE 3/5
 • SERVICE 7/10
 • SELECTION 10/15
 • FOOD 4/10
 • VALUE 6/10
 • OVERALL 14/20
Jamedra  (24) Hostivice, Czech Republic | October 7, 2013
Interiér hospody pùsobí vcelku pøíjemnì, je spíše modernìjšího rázu. Obsluha byla pøi mích nìkolikerých návštìvách vždy pøíjemná a vstøícná, zároveò je i rychlá. Pivo je velmi dobré, chu ani aroma není narušováno vnìjšími vlivy, pivo má vždy míru a sklenice jsou prùmìrnì dobøe vymyté, pivo hùøe kroužkuje. Ceny jsou velmi pøíznivé. Jeden z mích oblíbených lokálù.
48
 • AMBIANCE 2/5
 • SERVICE 5/10
 • SELECTION 5/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 5/10
 • OVERALL 12/20
Sokolov  (912) Moscow, Russia | March 23, 2015
6 brews, none of which goes beyond ordinary.
12
 • AMBIANCE 2/5
 • SERVICE 1/10
 • SELECTION 2/15
 • FOOD N/A
 • VALUE 1/10
 • OVERALL 1/20
Ruprecht_007  (41) Cesky Tesin, Czech Republic | July 30, 2014
Naprostá tragédie.Servírka neuměla pivo načepovat a protože jí pěnilo, tak načepovala do půllitru předem pivo a pak ho dolévala do dalších půllitrů, aby jí to odsýpalo. Výsledek naprostá katastrofa. Takhle prostě ne! Přitom pivo zakoupeném v úplastu na doma bylo velice slušné...

Review This Place


What's Your Opinion?
Add your review


Checked In

Print Travel Map