Pizza Grill Gracia

Taps: 2 |
Create a free account for these features:
Add Event

72
  • AMBIANCE 4/5
  • SERVICE 6/10
  • SELECTION 11/15
  • FOOD 8/10
  • VALUE 7/10
  • OVERALL 15/20
Jamedra  (24) Hostivice, Czech Republic | June 1, 2014
Pizza a grill, dobré jídlo pøedevším Italské provenience, tìstoviny, pizza, italské peèivo plus steaky. Pøíjemná, usmìvavá obsluha, pøíprava jídla je pomìrnì rychlá, jak pizza tak steak byl vynikající. Pivní sklo je dobøe umyté, pivo kroužkuje, èepují zde Únìtice 10° a 12°, výborná chu bez známky, kazu v chuti, restaurace je nekuøácká a v prostorách nejsou znát nechtìné vùnì i pøesto že je kuchynì otevøená v prostoru, takže aroma piva není nikterak narušováno. Celkovì se jedná o velmi vhodné místo k navštívení jak na jídlo tak k ochutnání Únìtic.

Review This Place


What's Your Opinion?
Add your reviewPrint Travel Map