Múzejný pivovar - Múzeum obchodu Bratislava, BratislavaPivovar ERB, Banská Štiavnica