Hostivice Beer Guide: Your Hostivice guide to beer, beer bars, breweries and brewpubs

Latest reviews from Hostivice

72 /100
Pizza Grill Gracia (Restaurant)
ČESKÁ 879
“Pizza a grill, dobré jídlo pøedevším Italské provenience, tìstoviny, pizza, italské peèivo plus steaky. Pøíjemná, usmìvavá obsluha, pøíprava jídla je pomìrnì rychlá, jak pizza tak steak byl vynikající. Pivní sklo je dobøe umyté, pivo kroužkuje, èepují zde Únìtice 10° a 12°, výborná chu bez známky, kazu v chuti, restaurace je nekuøácká a v prostorách nejsou znát nechtìné vùnì i pøesto že je kuchynì otevøená v prostoru, takže aroma piva není nikterak narušováno. Celkovì se jedná o velmi vhodné místo k navštívení jak na jídlo tak k ochutnání Únìtic.“
Jamedra 2515 days ago
Add New Place

Show Map

Print All Places